Śląski Klaster Wodny - Stowarzyszenie - Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny są:
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

Skład Osobowy Zarządu Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny:

 • Prezes Zarządu - Michał Czarski – Dyrektor Pionu Strategii Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA, radny Sejmiku Województwa Śląskiego;
 • Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tychach;
 • Członek Zarządu - prof. dr. hab. Elżbieta Anna Lorek – Kierownik Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Członek Zarządu - Magdalena Pochwalska – Prezes Zarządu Sosnowieckich Wodociągów;
 • Członek Zarządu - Łukasz Czopik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA;
 • Członek Zarządu - Janusz Dulik - ekspert branży wodociągowo-kanalizacyjnej;
 • Członek Zarządu - Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 • Członek Zarządu - dr inż. Andrzej Makowski – Prezes Zarządu Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o.;

Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny:

 • Przewodnicząca Komisji - Maria Herman – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA;
 • Wiceprzewodniczący Komisji - Tadeusz Zuber – ekspert branży wod.-kan.;
 • Sekretarz Komisji - Magdalena Langier – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA;
 • Członek Komisji - Christoph Pietryja – Preuss Pipe Rehabilitation Polska sp. z o.o.;