Śląski Klaster Wodny - klauzula

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pt. „Rozwój Śląskiego Klastra Wodnego” polega na realizacji działań związanych z zacieśnieniem więzi oraz współpracy pomiędzy członkami klastra w tym przedsiębiorstwami branży wodociągowej oraz jednostkami naukowo – badawczymi i wyższymi uczelniami, które pozwolą na zwiększenie transferu technologii pomiędzy sferą nauki, a sferą biznesu. Projekt przyczyni się do rozwoju klastra, lepszej współpracy i komunikacji, polepszenia wizerunku oraz umocnienia kontaktów biznesowych i zwiększania transferu technologii pomiędzy sferą nauki i biznesu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 757.660.45 zł
Kwota dofinansowania: 623.962,07 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl