Śląski Klaster Wodny - Stowarzyszenie - Członkowie Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny

Członkowie Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny

Stan na 1.01.2019 r.

Osoby fizyczne - 31 członków 

Osoby prawne - 12 członków 

 1. Astor Sp. z o.o. Katowice 
 2. Bobrownickie PWiK Sp. z o.o. 
 3. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. 
 4. EKO-OSAD Sp. z o.o. Radzionków 
 5. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA 
 6. HSB s.c. Tychy 
 7. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 8. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa Tychy 
 9. Polska Izba Ekologii 
 10. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Tychy 
 11. Sosnowieckie Wodociągi 
 12. Śląska Izba Budownictwa Katowice