Śląski Klaster Wodny - Stowarzyszenie - Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny są:
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

Skład Osobowy Zarządu Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny:

  • Prezes Zarządu - Zbigniew Gieleciak - Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach
  • Wiceprezes Zarządu - Bartłomiej Jarocha - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  • Członek Zarządu - Magdalena Pochwalska - Sosnowieckie Wodociągi S.A.
  • Członek Zarządu - Stanisław Krusz- Katowickie Wodociągi S.A.
  • Członek Zarządu - Andrzej Malinowski - Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
  • Członek Zarządu - Tadeusz Pilarski - Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny:

  • Przewodnicząca Komisji - Maria Herman - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A
  • Wiceprzewodniczący Komisji - Christoph Pietryja - Preuss Pipe Rehabilitation Polska sp. z o.o.
  • Sekretarz Komisji - Beata Halama - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o. w Ustroniu
  • Członek Komisji - Magdalena Langier