Śląski Klaster Wodny - Klaster - Sprawozdanie z Konferencji Hydrointegracje 2016

Sprawozdanie z Konferencji Hydrointegracje 2016

W dniu 26 października 2016 r. odbyły się Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Hydro Silesia 2016 r. Tradycyjnie w trakcie targów odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, samorządów i ośrodków badawczo-rozwojowych regionu w ramach Hydrointegracji 2016. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego, które poświęcone było projektowi Prawa Wodnego. Organizatorem tegorocznego panelu było Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny oraz Expo Silesia.

Spotkanie odbyło się pod patronatem:
- Ministra Środowiska
- Marszałka Województwa Śląskiego
- Wojewody Śląskiego

Dyskusję prowadził Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Udział w panelu dyskusyjnym wzięli:

  • Andrzej Babczyński,Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
  • Łukasz Czopik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
  • Janusz Dulik, Prezes Zarządu – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Piekary Śląskie
  • Adam Jabłoński, Wiceprezes Zarządu – OTTIMA plus sp. z o.o. Katowice
  • Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny - Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 120 osób, z uwagi, iż poświęcony był projektowi nowego Prawa Wodnego, w szczególności zapisom dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych. Szczególne zainteresowanie budziły stawki opłat za pobór wody ze środowiska, mimo wycofania się rządu z znaczących podwyżek tych opłat w przyszłym roku. Paneliści zwracali uwagę, że jest to istotny czynnik, nie tylko mający wpływ na cenę dostarczanej wody, ale również wpływający na poziom życia mieszkańców, bowiem obecna cena wody jest na granicy społecznej akceptowalności. Zwracano uwagę na niezrozumiałą propozycję przyjęcia jednolitych stawek za pobór wód podziemnych i powierzchniowych i ich wpływu na koszty jej dostaw odbiorcom.

Także konsolidacja rynku była przedmiotem rozważań panelistów. Poruszano m.in. takie tematy, które reguluje projekt ustawy jak sprawy stref ochrony sanitarnej, utrzymania zbiorników i ich wpływu na koszty przedsiębiorstwa. Odprowadzenie ścieków i wód deszczowych i roztopowych i związanym z tym opłat to dodatkowe obciążenia dla mieszkańców.

Wyrażona została wola, że ostateczny kształt ustawy zostanie poddany konsultacjom ze środowiskiem wodociągowym i uwagi wnoszone przez to środowisko zostaną uwzględnione.

Zarząd Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego i Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny pragną podziękować moderatorowi, panelistom i uczestnikom panelu za ich zainteresowanie i udział w tegorocznej edycji Hydrointegracje 2016.Galeria: