Śląski Klaster Wodny - Klaster - Woda wspólne dobro - podsumowanie konferencji

Woda wspólne dobro

W dniu 23.09.2015 r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim Konferencja „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w województwie śląskim w perspektywie 5-10-20 lat”.

Konferencja była ważnym spotkaniem naukowców, ekologów i praktyków branży wodociągowo- kanalizacyjnej, którzy skierowali dezyderat do Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi dot. konieczności opracowania dla Województwa Śląskiego „Regionalnej strategii zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w perspektywie 5 – 10 – 20 lat”, która pozwoli racjonalnie gospodarować wodą.

Treść pisma podpisana przez organizatorów konferencji