Śląski Klaster Wodny - Klaster - Kontakt

Kontakt

adres strony Klastra: www.slaskiklasterwodny.pl

Inicjator utworzenia Klastra: 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
Łukasz Czopik, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny GPW S.A.

adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19.
e-mail: l.czopik@slaskiklasterwodny.pl
tel.: +48 32 6038 862
tel.: +48 32 6038 718 


Biuro Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny
adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
email: office@slaskiklasterwodny.pl
tel.+48 32 6038 685 


Michał Czarski, Prezes Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny
email: m.czarski@slaskiklasterwodny.pl
tel.: +48 32 6038 793 


Maria Herman, członek Stwowarzyszenia Śląski Klaster Wodny
email: m.herman@gpw.katowice.pl
tel.: +48 32 6038 685