Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Unieważnienie postępowania przetargowego RPO/5/2013

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny informuje iż postępowanie nr RPO/5/2013 na Opracowanie i stworzenie strategii rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego w ramach projektu "Rozwój Śląskiego Klastra Wodnego" zostało unieważnione.

W razie pytań proszę o kontakt: Mirosława Staniczek- Kierownik projektu, e-mail: m.staniczek@gpw.katowice.pl. Ponowne postępowanie na w/w zadanie zostanie opublikowane na stronie internetowej.