Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Unieważnienie postępowania przetargowego RPO/6/2013

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny unieważnia postępowanie zapytania ofertowego nr RPO/6/2013 - Organizacja warsztatów technologicznych: „Prezentacje innowacyjnych technologii branży wod – kan – Dobre praktyki ich zastosowania” dla członków Klastra.