Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Zapytania ofertowe RPO/4/2013 i RPO/5/2013

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny zaprasza do składania ofert na poniższe zadania:

Udział Klastra w Targach Wasser Berlin International oraz Targach branży wodno- kanalizacyjnej w Bydgoszczy realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL na lata 2007- 2013 pn: "Rozwój Śląskiego Klastra Wodnego"

Pobierz zapytanie ofertowe