Śląski Klaster Wodny - Aktualności - HYDROINTEGRACJE 2012

Targi branży wod-kan „HydroSilesia” przeszły do historii.

Pod honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz władz regionu śląskiego odbyła się w dniach 24 – 25 października br. IV edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej „HydroSilesia” na terenach Centrum Targowo - Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu.

Wystawcami na tegorocznych Targach „Hydrosilesia” były polskie i zagraniczne firmy, oferujące innowacyjne technologie związane z modernizacją sieci wodociągowej, uzdatnianiem i utylizacją osadów ściekowych jak również producenci, dystrybutorzy infrastruktury wod – kan. Na targach swoje najnowsze branżowe publikacje przedstawiały również wydawnictwa branżowe.

Tradycyjnym już wydarzeniem towarzyszącym Targom Hydrosilesia była Konferencja HYDROINTEGRACJE 2012,organizowana przez Śląski Klaster Wodny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA., Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o. o. w Warszawie, Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości SA. w Katowicach oraz Expo Silesia Sp. z o. o. w Sosnowcu. Pierwsza część konferencji związana była z obchodami jubileuszu 130 – lecia Górnośląskich Wodociągów. Z tej okazji Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski, w imieniu Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP, wręczył   pracownikom branży wodociągowej odznaczenia państwowe. Wojewódzkie odznaczenia „ Zasłużony dla Województwa Śląskiego” pracownicy z branży otrzymali z rąk  Adama Matusiewicza, Marszałka Województwa Śląskiego. Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów uhonorował statuetką „Kryształowej Kropli” dla Przyjaciela Wodociągów - Panią prof. dr hab. Elżbietę Nachlik, Przewodniczącą Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, - Pana Adama Matusiewicza, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Pana Ludomira Tuszyńskiego, Prezesa EXPO Silesia Sp. z o. o. w Sosnowcu.

Po krótkiej uroczystości związanej z jubileuszem, moderator spotkania - Michał Czarski, Prezes Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny zapowiedział część merytoryczną konferencji, która prowadzona była zgodnie z jej tematem przewodnim „Modele funkcjonowania i kierunki rozwoju branży wodociągowej. Wyzwania i szanse”. Spośród  zaproszonych gości na konferencji swoje wystąpienia wygłosili: Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego, Liliana Jurczyńska – Gaik, Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie; Witold Szpak, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie; Paweł Chudziński, Prezes Zarządu AQUANET SA. w Poznaniu; Zdzisław Olejczyk, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA. we Wrocławiu; Jarosław Kania, Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. w Katowicach oraz Jarosław Błaszczak, Partner Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o. o. w Warszawie.  

Podczas konferencji HYDROINTEGRACJE 2012 poruszano problemy związane z ochroną zasobów wodnych w świetle nowelizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”. Omówione zostały cele i zadania Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Dostaw Wody, jak również kierunki rozwoju i finansowanie sektora wod – kan. Na konferencję przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele przedsiębiorstw wod – kan, jednostek samorządowych, uczelni i instytucji naukowo – badawczych, firm prywatnych, wśród których byli oczywiście członkowie Śląskiego Klastra Wodnego  

Organizatorzy konferencji bardzo dziękują za  tak liczny udział w konferencji HYDROINTEGRACJE 2012.Galeria: