Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Targi Stażowe organizowane przez Politechnikę Śląską

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny otrzymało zaproszenie do udziału w Targach Stażowych organizowanych przez Politechnikę Śląską.

Realizując prośbę uczelni dot. rozpropagowania Targów informujemy, że Targi organizuje Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki wraz z uczelnianym Biurem Karier Studenckich. Impreza odbędzie się 8 maja 2019 r. w godz. 9:00-13:00 w Sali 302 C przy ul. Konarskiego 22. W zamierzeniu impreza ma pokazać możliwość kontaktu studentów Wydziału z przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w obszarze Inżynierii Środowiska i Energetyki, a dot. możliwości odbycia praktyk studenckich lub zatrudnienia. O godz.10 w Sali Rady Wydziału B200 przy ul. Konarskiego 20 zostaną omówione zagadnienia nowych propozycji studiów z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Udział w Targach jest bezpłatny.