Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w spotkaniu, które organizowane jest w formie panelu eksperckiego pt. 

„Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”.

Spotkanie organizowane jest w ramach 9 edycji Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Hydro Silesia 2017  na terenie Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Silesia Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124  dnia 25 października 2017r.,bezpośrednio po oficjalnym otwarciu targów o godz. 1030.

Panel poprowadzi jako moderator dr Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Udział w dyskusji panelowej potwierdzili między innymi:

  • -  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej,
  • - dr inż. Jan Bondaruk - Zastępca Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
  • - Stanisław Drzewiecki – Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Organizatorami panelu są:

  • - Śląski Klaster Wodny
  • - Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego
  • - Polska Izba Ekologii
  • - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
  • - Expo Silesia Sosnowiec

Problematyka panelu obecnie nabiera szczególnego znaczenia, bowiem Ustawa Prawo Wodne  z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadza nowe uregulowania dotyczące gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Mamy nadzieję, że bezpośrednia wymiana poglądów między dotychczasowymi i nowymi użytkownikami systemów odprowadzania i gospodarowania tymi wodami pozwoli na ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w poruszanym temacie w nowych realiach rynkowych, w szczególności w sytuacji wprowadzenia nowych opłat środowiskowym i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych.

W imieniu organizatorów
Michał Czarski
P
rezes Zarządu
Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny 

R.S.V.P. + 48 32 60 38 681 lub office@slaskiklasterwodny.pl

Pełna treść zaproszenia