Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Relacja z konferencji Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody

W dniach 31 maja do 2 czerwca 2017 r odbyła się w Brennej konferencja Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Konferencja miała charakter międzynarodowy i była to już dziewiąta edycja tej cyklicznej co dwa lata organizowanej przez Politechnikę Śląską, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Zakład Technologii Wody i Ścieków konferencji.

W bieżącym roku konferencji już towarzyszyło wydarzenie specjalne jakim tym razem były warsztaty dotyczące opracowywania i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami rewizji Dyrektywy 98/83/EC. Warsztaty były odpowiedzią na zbliżającą się nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zrealizowane zostały w formie praktycznych zajęć z zakresu przygotowywania Planów Bezpieczeństwa Wody.

Pozostałe dwa dni poświęcone zostały problematyce tak ważnym obecnie problemom jak projekt nowego Prawa Wodnego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych jak również problemom związanym z uzdatnianiem i dystrybucją wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i związanymi z tym zagadnieniami dotyczącymi jej jakości.

Miłym akcentem był jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. inż. Janusza Rak.

W konferencji wzięło udział około 130 osób, głownie przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych z całego kraju jak również naukowców uczelni krajowych i zagranicznych. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in. dr Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski przewodniczący Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Konferencja była objęta patronatem Śląskiego Klastra Wodnego.Galeria: