Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Jubileuszowe XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

Szanowni Państwo

Śląski Klaster Wodny planuje zorganizowanie w 2017 r. wyjazdu na

Jubileuszowe XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KANw Bydgoszczy które odbędą się w dniach w dniach 16 – 18 maja 2017 r.

Wstępny program obejmuje:

  • Wyjazd z Katowic w dniu 16 maja 2017 r. we wczesnych godzinach rannych
  • Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta
  • Transport uczestników z hotelu na targi i z powrotem
  • Udział w uroczystej kolacji (opcjonalnie)
  • Wyjazd około godz. 1200 do Katowic w dniu 18 maja 2017 r.
Śląski Klaster Wodny załatwia wszystkie formalności związane z uczestnictwem w Targach. Pokrywa również koszty transportu do Bydgoszczy i z powrotem jak również z hotelu na tereny Targowe.
Koszty wyżywienia i hotelu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie na podstawie przesłanych faktur bezpośrednio do uczestników wyjazdu.

Ze względu na konieczność rozeznania zainteresowania grupowym wyjazdem na w/w imprezę targową prosimy do 17 marca 2017 r. dokonanie zgłoszenia mailem na adres office@slaskiklasterwodny.pl