Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Hydro Silesia 2016

8 edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Hydro Silesia 2016 


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego wraz ze Stowarzyszeniem Śląski Klaster Wodny zaprasza  Państwa do udziału  w panelu eksperckim poświęconemu projektowi ustawy Prawo Wodne. Spotkanie organizowane jest się w ramach 8 edycji Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej Hydro Silesia 2016 r. na terenie Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Silesia Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124.w dniu 26 października 2016 r. po oficjalnym otwarciu targów  o godz. 10:30.

Panel, na który zaprosiliśmy Pana Mariusza Gajdę, Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Środowiska oraz Prezesów przedsiębiorstw wod.kan. województwa śląskiego poświęcony będzie w szczególności opłatom środowiskowym i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych w nowych realiach rynkowych. Mamy nadzieję, że bezpośrednia wymiana poglądów między przedstawicielami ministerstwa jak i użytkownikami systemów zaopatrzenia w pozwoli na ugruntowanie  i poszerzenie wiedzy w poruszanym temacie. Liczymy na Państwa udział w tegorocznej edycji Hydrointegracji.

Patronat Ministerstwa Środowiska 

Patronat Marszałka Województwa Śląskiego 

Patronat Wojewody Śląskiego