Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, którego organizatorem jest firma Abrys. Tegoroczny Kongres odbędzie się w trakcie Targów ekologicznych POL-ECO-SYSTEM na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 10-11 października 2016 r. Koszt udziału w Kongresie dla naszych członków po zniżce, wynosi 990 zł netto.

ENVICON jest kongresem, podczas którego dyskutowane są kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce na tle działań Unii Europejskiej. Pierwszego dnia odbędą się równolegle 3 sesje tematyczne: Gospodarka odpadami, Zarządzanie w branży wod-kan oraz Energetyka. Drugiego dnia zostanie zorganizowane seminarium poświęcone tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, które poprowadzi Europejskie Stowarzyszenie EEB, Otwarte spotkanie Rady RIPOK oraz sesja dotycząca ochrony powietrza – niskiej emisji.

Jednym z głównych tematów ENVICONu podczas sesji Zarządzania w branży wod-kan będzie analiza zapisów nowego Prawa Wodnego w kontekście taryfowych oraz pozataryfowych skutków dla przedsiębiorstw i gmin. Nie zabraknie także tematów związanych z system zarządzania procesami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz zarządzania zasobami wodnymi. Dowiedzą się Państwo również, jak budować dobre relacje z otoczeniem, głównie klientem, w warunkach monopolu. Bogaty program tematyczny oraz udział wybitnych specjalistów zapewni pełną konstruktywnych wniosków dyskusję panelową pod hasłem: „Wybrane elementy zarządzania w przedsiębiorstwie wodociągowym”.

Jesteśmy przekonani, że udział wysokiej rangi przedstawicieli administracji państwowej, renomowanych ekspertów-praktyków oraz reprezentantów świata nauki, spowoduje, że również tegoroczny ENVICON stanie się forum pełnym informacji merytorycznych

Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo pod adresem:

http://envicon.abrys.pl/kontakt/

Do zobaczenia w Poznaniu!