Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Honorowy Patronat nad Konferencją Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych. Metan jako paliwowe multi-źródło w transporcie i gospodarce komunalnej

Honorowy Patronat nad Konferencją „Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych. Metan jako paliwowe multi-źródło w transporcie i gospodarce komunalnej.”Pobierz dokument

Konferencja odbędzie się w dniach 09-10 czerwca 2016 r. w Budynku Wydziału Zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, al. Niepodległości 32 w Tychach.

Dzień I Konferencji – prezentacja referatów

Dzień II Konferencji – możliwość zwiedzenia instalacji produkcji biogazu oraz energii elektrycznej i ciepła na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice, a także pilotowej instalacji zgazowania z generatorem gazu GazEla w IChPW w Zabrzu

Konferencja ma na celu zaprezentowanie na przykładzie miasta Tychy innowacyjnej koncepcji inteligentnego miasta. Tematem przewodnim Konferencji będzie wielosektorowe wykorzystanie biopaliwa w tkance miejskiej ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb transportu miejskiego oraz funkcjonowania budynków użyteczności publicznej. Problematyka ta zdeterminuje dwa równoległe panele tematyczne.

Panel I obejmować będzie wykorzystanie paliw metanowych w transporcie miejskim – omówienie stanu obecnego i perspektyw.

Panel II stanowić będzie podsumowanie realizacji Projektu pn. „Opracowanie systeMowego rozwiązania dla odzysku Energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zGazowaniA” (akronim OMEGA) współrealizowanego przez konsorcjum złożone z Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A., Bio-Inwest Sp. z o.o., Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Syngaz S.A.

W ramach Konferencji omówione zostaną cele Projektu oraz przedstawione wyniki przeprowadzonych prac będące efektem półtorarocznej współpracy zespołu projektowego. Zgromadzone w ramach Projektu wyniki badań oraz doświadczenia będą podstawą dla wprowadzenia na rynek kompleksowego, komercyjnego rozwiązania mogącego mieć zastosowanie w średnich i dużych oczyszczalniach ścieków.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 03.06.2016 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie http://www.rcgw.pl/pl/aktualnosci/282.html