Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Relacja z konferencji HYDROINTEGRACJE 2015

Siódma edycja konferencji "HYDROINTEGRACJE 2015", której współorganizatorem był Śląski Klaster Wodny, jest już za nami. W konferencji, która towarzyszy Targom Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo – Kanalizacyjnej „HydroSilesia” w Sosnowcu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli związanych z branżą wodociągową.

Gośćmi honorowymi konferencji byli m.in.:

- Gabriela Lenartowicz – Wicewojewoda Śląski,
- Bernard Błaszczyk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
- Andrzej Pilot - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach,
- dr inż. Ludomir Tuszyński - Prezes Zarządu Expo Silesia,
- Grzegorz Hudzik – Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tegoroczna edycja była poświęcona szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w bieżących realiach funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych.

W pierwszej części konferencji swoje prezentacje przedstawili:

dr inż. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - Wpływ kosztów eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę na cenę jednostkową - optymalizacja a bezpieczeństwo,

prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej - Istota i procedury zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody,

Barbara Mulik – Doradca do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego jakości wody - Uwarunkowania bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę w obliczu zmian prawa unijnego i polskiego.

Po przerwie w części drugiej, której moderatorem był dr inż. Tadeusz Rzepecki udział w dyskusji wzięli:

  • Barbara Mulik – Doradca do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego jakości wody,
  • Łukasz Czopik - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,
  • Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Katowickie Wodociągi S.A.
  • prof. dr hab. inż. Karol Kuś - Politechnika Śląska,
  • prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej,
  • dr inż. Tadeusz Żaba - Dyrektor Produkcji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Kraków.

Dyskutanci podkreślali konieczność optymalizowania kosztów uzdatniania i dystrybucji wody przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia i bezpieczeństwa jej dostaw. Zwracano uwagę na konieczność utrzymania stabilności ceny wody i jej akceptowalności przez społeczeństwo. Za niezbędną uznano współpracę wszystkich podmiotów uczestniczących w organizowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

Współorganizatorem konferencji obok Stowarzyszenia ŚKW byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Expo Silesia oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, którzy również konferencję współfinansowali. Śląski Klaster Wodny zaprezentował się również na swoim stoisku targowym.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy w przyszłym roku Poniżej przedstawiamy program konferencji oraz prezentacje, wygłoszone podczas konferencji.

- Hydrointegracje 2015 Janusz Rak.pdf
- Hydrointegracje 2015 Tadeusz Rzepecki.pdf
- Hydrointegracje 2015 Barbara Mulik.pdf
- Program konferencji Hydrointegracje 2015

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Michał Czarski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Śląski Klaster WodnyGaleria: