Śląski Klaster Wodny - Aktualności - Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi - Konferencja 12.02.2014

W dniu 12 lutego br. Na Uniwersytecie Śląskim, Wydział Prawa i Administracji odbyła się konferencja „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”

Konferencja odbyła się w ramach realizowanego projektu: „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika goczałkowickiego”. Projekt ten jest realizowany przy wsparciu Spółki przez Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Na realizację tego projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 100 % kosztu projektu i w grudniu 2009 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego realizację. Przewidywany koszt projektu wynosi około 19,7 mln zł., a zakończenie całości prac przewidziano na rok 2014.

Partnerem strategicznym projektu jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.

Więcej informacji o Konferencji na stronie projektu: http://www.zizozap.pl/
Galeria: